piątek, 18 lipca 2014

Jak rozwiązać umowę z operatorem sieci komórkowej?
Możliwości, jakie oferują nam dziś operatorzy sieci komórkowych, taryfy, dodatkowe usługi, powodują, że często zawieramy umowę pod wpływem impulsu. Często też okazuje się, że po prostu mamy ochotę na zmianę operatora, ponieważ inna sieć oferuje lepsze warunki, nowsze smartfony, tablety...  Jak skutecznie wypowiedzieć taką umowę i czy poniesiemy karę finansową za jej wcześniejsze rozwiązanie ?

Jakie wymogi należy spełnić, aby skutecznie zerwać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych? 

Dla skutecznego wypowiedzenia umowy, powinno się przede wszystkim zachować formę pisemną. Nie jest konieczne korzystanie z formularzy, ani też powoływanie konkretnej podstawy prawnej. W wypowiedzeniu muszą być w szczególności zawarte dokładne dane abonenta, numer telefonu, najlepiej napisać też numer umowy. Należy także wyraźnie wskazać wolę rozwiązania umowy. Przy formułowaniu treści wypowiedzenia najlepiej opierać się na warunkach podanych w regulaminie, który abonent powinien dostać bezpłatnie przy zawarciu umowy. Taki regulamin operator ma też obowiązek udostępnić do wiadomości publicznej, np. na swojej stronie internetowej.

Kiedy można rozwiązać umowę z operatorem

Co do zasady, umowę taką można rozwiązać w każdym terminie. Jednak w pewnych sytuacjach może się to wiązać z rozliczeniem finansowym z operatorem. Takie rozliczenie może mieć miejsce wtedy i tylko wtedy, kiedy podczas zawarcia umowy operator udzielił nam jakiejś ulgi. Wówczas przy zerwaniu umowy przed terminem, operator może nas wezwać do zapłaty kwoty stanowiącej wysokość przyznanej ulgi, pomniejszonej proporcjonalnie do okresu trwania umowy (czyli ilości miesięcy, w których korzystaliśmy z usług sieci). 

Zdarza się jednak, że po zawarciu umowy na usługi telekomunikacyjne, mamy problemy z korzystaniem z sieci. Operator sieci telekomunikacyjnej powinien wiedzieć lub sprawdzić, czy w danym rejonie sieć ma dobry zasięg. Wobec tego, konsument, który zawiera umowę, ma prawo sądzić, że usługa ta jest w pełni dostępna w jego miejscu zamieszkania. Kiedy okazuje się, że tak nie jest, może uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli zawartego pod wpływem błędu. Takie pismo trzeba oczywiście odpowiednio uzasadnić, jednak myślę, że warto z takiej opcji skorzystać. Jeżeli uznana będzie wina operatora, uchylenie się od skutków prawnych będzie skuteczne, a umowa nieważna. 

Zdarza się, niestety coraz częściej, że operator bez zgody abonenta, zmienia warunki umowy, regulamin i cennik. W takich przypadkach, abonent może zerwać umowę z winy operatora, powołując się na Art. 57 ust. 5 ustawy Prawo telekomunikacyjne, który stanowi, że:  Warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do sieci, nie mogą uniemożliwiać lub utrudniać abonentowi korzystania z prawa do zmiany dostawcy usług świadczącego publicznie dostępne usługi telekomunikacyjne”

Zmiana taryfy przez telefon

Możemy także w trakcie trwania umowy, skorzystać z opcji telefonicznej zmiany niektórych warunków umowy, czyli np. taryfy. A co w sytuacji, kiedy na drugi dzień się rozmyślimy? To zależy, kiedy operator włącza nam nową opcję. Po dokonaniu takiej zmiany operator ma obowiązek potwierdzić ją pisemnie, nie później, niż do miesiąca po dokonaniu zmiany. Wówczas od otrzymania pisemnego potwierdzenia zmiany warunków, mamy czas na odstąpienie od nich w terminie 14 dni. Taka możliwość nie dotyczy jednak sytuacji, w której operator dokonuje zmiany taryfy niezwłocznie- tego samego dnia lub na drugi dzień - wówczas pozostaje tylko dobra wola operatora i negocjacje z konsultantem. 

Kary Umowne

W umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych, bardzo często jest zapis o karach umownych za przedterminowe zerwanie umowy. Takie zapisy (o ile nie dotyczą rozliczenia za przyznaną ulgę) są niezgodne z prawem i nie obowiązują abonenta. Zapisy o karach umownych znajdują się w rejestrze klauzul niedozwolonych na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów –  www.uokik.gov.pl/rejestr


żródło: 
http://www.uokik.gov.pl/index.php, Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, http://pixabay.com/pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz