wtorek, 13 maja 2014

Ważne zmiany dla konsumentów

Już od 25 grudnia 2014 r. mają obowiązywać zmiany w prawie konsumenta, wprowadzone Dyrektywą Unijną. Są to zmiany, dzięki którym nie tylko otrzymujemy dłuższy okres na odstąpienie od umowy i prawo do żądania zwrotu ceny za wadę towaru, ale przede wszystkim nakładają na przedsiębiorców obowiązek jasnej i rzetelnej informacji, dostosowanej m.in. do wieku i poziomu świadomości klienta. 
Odstąpienie od umowy
Dotychczas prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość (zakupy przez internet, przez telefon) wynosił 10 dni. Ten okres wydłuży się do 14 dni. Dodatkowo, jeżeli sprzedawca nie poinformuje nas o tym prawie, możemy domagać się odstąpienia od umowy aż do 12 miesięcy (wcześniej było na to tylko 3 miesiące). Dotyczy to towaru, której wartość nie przekracza 10 tys. Euro.

Rękojmia
Odpowiedzialność za wady fizyczne towaru, czyli te które istniały już podczas dokonywania zakupu, sprzedawca ponosi przez 6 miesięcy od daty zakupu. Bardzo często okazywało się, że z upływem tego okresu nasz zakup okazał się zupełnie nieprzydatny do użytku, ponieważ tyle tylko był w stanie wytrzymać. Ustawodawca wydłużył termin odpowiedzialności sprzedawcy do roku, od momentu dokonania zakupu. Dodatkowo, zmieniła się kwestia zakresu naszych żądań w ramach reklamacji. Obecnie sprzedawca, bądź producent ma prawo uwzględniając reklamację najpierw zaproponować wymianę lub naprawę, a dopiero później zwrot ceny sprzedaży. Teraz to konsument wybiera, czy od razu chce dostać pieniądze wydane na wadliwy towar, czy tez korzysta z zaproponowanej naprawy lub zdecyduje się na wymianę.

Opłaty za korzystanie z infolinii
Nowe przepisy wprowadzają również zakaz ponoszenia wyższych opłat za połączenie z infolinią, niż opłaty taryfowe. Koniec zatem z niebotycznymi rachunkami za połączenia, z których mało kiedy  można się czegoś dowiedzieć.

Jasna i rzetelna informacja
Jedną z ważniejszych moim zdaniem zmian na korzyść konsumenta, czyli mnie i Was, jest obowiązek jasnej i rzetelnej informacji. Każdy przedsiębiorca ma ustawowy obowiązek dotyczący udzielenia szczegółowych i dokładnych informacji - wszelkie koszty i opłaty dodatkowe, prawo odstąpienia od umowy, dane przedsiębiorcy. Ponadto, nie będzie już wymówki, że starsza pani została poinformowana w ten sam sposób, co młody i bardzo elokwentny mężczyzna. Każda informacja ma być dostosowana do danej osoby - do jej wieku, łatwowierności, niepełnosprawności umysłowej i fizycznej. Mało tego, jeżeli sprzedawca, z którym dokonujemy transakcji na odległość (np. przez internet) nie udzieli nam takich informacji na piśmie, umowa jest nieważna, a jemu grozi kara grzywny. 

Powyższe zmiany bardzo mnie cieszą, z tego powodu, że właśnie przez zbyt ogólną i mało rzetelną informację często spotykamy się z problemami związanymi z dochodzeniem naszych praw. Ciążąca na przedsiębiorcach kara grzywny za niewywiązanie się z obowiązków być może stanie się powodem, dla którego zmienią oni swoje postępowanie. Oczywiście, w przypadku uczciwych sprzedawców, bo takich też jest przecież sporo, myślę, że te zmiany będą miały charakter wyłącznie deklaratoryjny :-)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz